Tuesday, April 15, 2014

Šta znači „najčvršća veza“Najčvršća veza je spomenuta na dva mjesta u Kur'anu:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
U vjeru nema prisiljavanja – Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u taguta, a vjeruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. – A Allah sve čuje i zna. (Beqara, 256)

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu. Allahu se na koncu sve vraća.(Lukman, 22)

Najčvrća veza je takođe spomenuta u Sunnetu, u hadisu koji bilježi imam Buharija od Kajs bin Ubade da je rekao:

„Sjedio sam u Medinskoj džamiji kada je ušao čovjek, na licu su mu se vidjeli tragovi skrušenosti.“Ovo je dženetlija!“, rekoše prisutni.On je brzo klanjao dva rekata, a zatim izašao.Ja sam krenuo za njim i rekao mu: „Kada si ušao u džamiju, ljudi su kazali: „Ovo je dženetlija!“

„Allaha mi“, reče on, „niko ne treba govoriti ono što ne zna!Ispričat ću ti zašto.Sanjao sam, u doba Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, jedan san, pa sam mu ga ispričao.“Vidio sam u snu kako boravim u nekoj bašči“, veli on, opisujući njeno prostrasntvo i zelenilo, „u sredini je bio željezni stup čiji je donji dio bio u zemlji, a gornji sezao do nebesa.Na vrhu je bila drška u obliku petlje.Rekoše mi: „Penji se!“ „Ne mogu!“, odgovorio sam.Tada mi je došao sluga; zadigao mi je odjeću odzada, tako da sam se popeo na vrh i uhvatio se za dršku. „Drži se!“, rekoše mi.Probudio sam se , a ona je bila u mojoj ruci.Ispričao sam to Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi je on rekao: „Ta bašča je Islam, a stup je stup Islama.Ta drška u obliku petlje jeste „veza čvrsta“; bit ćeš u islamu do smrti“Taj čovjek je bio Abdullah ibn Selam.

Ispravni prethodnici su takođe objasnili značenje najčvršće veze na razne načine od kojih svi upućuju na isto značenje.

Ibn Abbas, Seid ibn Džubejr i al-Dahak su rekli: „To znači: 'la ilahe illa Allah'“.

Enes ibn Malik je rekao: „To je Kur'an“.

Mudžahid je rekao: „To je vjera“.

Al-Saddi je rekao. „To je islam“.

Prenosi se da je Salim ibn Ebil Dža'd rekao: „To je ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha.“


Monday, April 14, 2014

Prava bratstvaBratstvo zahtjeva razna prava, naime sljedeća:

    1.Ispunjenje potreba brata: Kada god bude zatražena pomoć brata, čovjek treba svojevoljno i sretno požuriti da je ispuni.Zapravo, čovjek treba biti spreman da pomogne svom bratu i kada to ne bude zatraženo.U dodatku tome, potrebi brata treba biti dat prioritet nad vlastitim potrebama.

2.    Pažljivost nad svojim riječima: Trebaš dobro paziti na svoje riječi pred tvojim bratom u smislu da ne trebaš naglašavati njegove nedostatke u njegovom prisustvu ili odsustvu.Isto tako, trebaš ostaviti raspravljanje sa njim i zapošljavanje njega sa irelevantnim pitanjima.Takođe ne trebaš otkrivati tajne svog brata čak i nakon razdvajanja.Ne trebaš omalovažavati njegovo porijeklo niti ga obavještavati o tvrdnjama drugih o njemu.

3.    Nemoj ga iritirati: Trebaš izbjegavati da ga iritiraš koliko god možeš osim ako mu naređuješ dobro i zabranjuješ zlo.

Trebamo znati da niko nije savršen.Gledamo na brata čije dobre osobine nadvladavaju njegove loše.Ibn Mubarek je rekao: „Vjernik iznalazi opravdanja dok licemjer traga za greškama“. Fudajl  je rekao: „Viteštvo  iziskuje praštanje greški brata.“Takođe trebaš izbjegavati sumnjičenje jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor." (Buharija i Muslim)

Praktično govoreći, sumnjičenje vodi ka špijuniranju dok je prelazak preko nedostataka drugih obavezno.Šta više, čovjekova vjera biva potpuno utvrđena kada voli svom bratu ono što voli sebi.U najmanju ruku se moraš odnositi prema svom bratu na način na koji zahtjevaš da se on ophodi prema tebi.Zapravo svako želi da njegov brat zanemari njegove nedostatke i pokrije njegove slabosti.Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu:

الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَوَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju, a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju. (Al-Mutaffifin, 2-3)

Trebaš takođe znati da često raspravljanje sije zlobu i mržnju među braćom.Ono je gotovo podstaknuto nečijom željom za razlikovanjem i podcjenjivanjem svog protivnika.Raspravljanje sa bratom ga vodi ka neznanju i gluposti, ka nepažnji i bezobzirnosti.Takve stvari povrijeđuju osjećanja brata i podstiču neprijateljstvo.

Sunday, April 13, 2014

Dunjalučke nedaćeDunjalučke nedaće su neizbježni dio života.One se kreću od jednostavnih problema do smrtonosnih bolesti i gubitka voljenih.Ova knjiga će pomoći čitaocu da vidi svoja teška pitanja iz njihove prikladne perspektive podstičući na potpuno povjerenje u Allahove odluke i definisanjem velikog principa Kada i Kadera (predodređenja) da , „Šta god te zadesilo nije te moglo mimoići“.

Ova knjiga podsjeća čitaoca da su dunjalučke nedaće iskušenja za vjernike ne zanemarujući činjenicu da su veoma često nedaće posljedica čovjekovih grijeha i neprokornosti Allahu.

Ova knjiga takođe uči kako da se prikladno ponašamo a ispravan stav može promjeniti nedaću u vrijednu priliku za postizanje Allahova zadovoljstva putem sabura, zahvalnosti, Ihtisaba i Istirdža'a, dok nestrpljenje, panika i žaljenje može pogoršati stanje stvari.
Na kraju, ova knjiga objašnjava ništavnost prizivanja poslanika i mrtvih da otklone nedaće i podstiče na dozivanje Allaha Jedino da olakša nečije stanje.Download link: Download
(desni klik "save target as..." ili “save link as...”)
Alternativni download link: Download

ili posjeti

Saturday, April 12, 2014

Osam znakova zdravog srca1.     Čovjek smatra sebe da pripada ahiretu a ne dunjaluku.On je stranac na ovom svijetu i žudi da stigne u svoje prebivalište na ahiretu.
2.    Čovjek biva uznemiren sa sobom svaki put kada počini grijeh sve dok se na kraju potpuno ne pokaje Allahu.
3.    Čovjek je više uznemiren i nesretan ako propusti svoje dnevno učenje Kur'ana i zikra nego ako bi izgubio svoj imetak.
4.    Čovjek pronalazi veći užitak u robovanju Allahu od bilo kog užitka u jelu i piću.
5.    Čovjekove brige i zabrinutosti o ovom svijetu ga napuštaju kada god započne propisani namaz.
6.    Čovjekova jedina zainteresiranost i briga je o Allahu i činjenju djela samo radi Njega.
7.    Čovjek je više zabrinut i škrt o trošenju vremena nego što je pohlepna osoba u pogledu svog imetka
8.    Čovjek je više zabrinut o ispravnosti svojih djela nego o samom obavljanju djela.

Ibn Kajjim, rahimehullah...

Friday, April 11, 2014

Što god te zadesilo nije te moglo mimoićiNišta se ne desi na zemlji a da nije zapisano u Levhi mahfuzu ili „knjizi pomno čuvanoj“ gdje je Allah zapisao  sve o stvorenjima, život, opskrbu, starost, djela itd.Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Allah je zapisao sudbinu svih stvorenja pedeset hiljada godina prije stvaranja nebesa i Zemlje.“ (Muslim)

Slično tome, svaka nedaća koja zadesi roba je bila predodređena od Allaha.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌلِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi – to je Allahu, uistinu, lahko –da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce, (Hadid, 22-23)

Allah u ovim ajetima navodi mudrost iza predodređenja kako rob ne bi očajavao ako ga pogodi nedaća niti postajao ponosan i nadut prilikom postizanja dobra jer je svaka nedaća koja ga zadesi bila prethodno određena za njega a sve blagodati su iz Allahove dobrote i milosti.Tako, što god ga zadesi ga nije moglo mimoići a što god ga je mimoišlo nije ga moglo ni zadesiti.Ovo vjerovanje je temeljni dio imana. Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem bio upitan: „Šta je iman?“ On je odgovorio: „Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u Allahov kader – odredbu dobra i zla.'(Muslim)

Thursday, April 10, 2014

Izbjegavanje zlobeRekao je ibn Džewzi, rahimehullah u „Tibb al-Ruhani“:

Zlobnost su tragovi koji ostaju od loših djela i riječi drugog u duši onoga kome se zlobno jer doista, um odlučuje da tragovi loših djela drugih ostanu isto kao što odlučuje da tragovi dobrih djela drugih ostanu.

Abdullah ibn Kab ibn Malik prenosi da je čuo priču Kaba ibn Malika kada se nije priključio Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem u pohodu na Tebuk i priču o objavi prihvatanja njegovog pokajanja.Kab pripovjeda: „Ušao sam u mesdžid dok su ljudi bili okupljeni oko Allahova Poslanika pa mi je dotrčao Talha ibn Ubejdillah, rukovao se sa mnom i čestitao mi.Tako mi Allaha, on je bio jedini čovjek od muhadžira koji je to učinio“. On reče; „Tako Kab nikad nije Talhi ovo zaboravio.“

Ako je dokazano da dobra djela i usluge nisu zaboravljena, loša djela takođe nisu zaboravljena.Bez obzira na to, poželjno je da se pokušaju otkloniti tragovi svakog lošeg djela iz srca.Lijek za zlobu je oprost i oslobođenje.

Postoje dva stepena oprosta: Prva je poznavanje nagrade onoga koji oprašta a druga je zahvalnost Onome koji je tebe učinio da budeš u poziciji onoga koji oprašta a ne u poziciji onoga koji griješi.Savršenstvo oprosta može biti postignuto putem zadovoljstva a to se dešava otklanjanem svega iz srca što je protiv druge osobe.

Postoji još precizniji lijek od ovoga kao što sam spomenuo a to je da čovjek zna da je bio povrijeđen zbog grijeha koji je počinio, ili da bi mu se obrisali grijesi ili podigao njegov stepen ili da bi se iskušalo njegovo strpljenje.Ipak, još precizniji lijek je da razumiješ da je sve što se desilo njemu od onoga Koji je to odredio.


Wednesday, April 9, 2014

O odgoju dječakaDječak je emanet dat njegovim roditeljima čak šta više, njegovo srce je čisti dragulj i ono prihvaća sve što se ukleše u njega.Ako je on naviknut na dobro on će to primjeniti u svom životu i djelit će nagradu sa svojim roditeljima i učiteljima.S druge strane, ako je naviknut na zlo, on će to primjeniti u svom životu i kaznu za to bi djelio sa svojim skrbnikom.Iz tog razloga, roditelji se trebaju brinuti o svom djetetu, obrazovati ga i oplemeniti ga.Takođe, oni ga trebaju naučiti lijepom ponašanju i držati ga dalje od lošeg društva i ne naviknuti ga na luksuz ili učiniti sredstva blagostanja poželjnim za njega kako njegov život ne bi bio potrošen u traganju za njim nakon što odraste.

Zapravo on treba biti nadgledan od samog početka njegova života.On ne treba biti dojen osim od ispravne vjernice koja ne jede osim ono što je dozvoljeno jer nema bereketa u mlijeku koje je proizvedeno od zabranjene zarade.Potom, kada se te osobine realizuju kod njega, na prvom mjestu stid, onda se mora kod njega razvijati inteligencija i savršeno razmišljanje u vremenu dostizanja puberteta i takvo dijete može biti fino odgojeno korišćenjem njegova stida.Osobina koja prvo dominira djetetom je pohlepa i stoga ono treba biti naučeno osobinama jela i treba biti naviknuto na jedenje samog hljeba ponekad kako se ne bi naviknulo na kompletne obroke i mišljenje da je posjedovanje kompletnog obroka neophodno.Jedenje previše hrane treba mu učiniti nepoželjnim obznanjujući da onaj ko puno jede nalikuje životinji.Takođe, nošenje bijele odjeće mu treba biti učinjeno poželjnijim od obojene odjeće i svile i treba mu biti učinjeno jasnim da je to odjeća za žene i feminizirane osobe.Nadalje, on treba biti spriječen od druženja sa djecom koja su naviknuta na luksuz i treba biti zaokupljen učenjem časnog Kur'ana, hadisa i biografija ispravnih ljudi kako bi se u njegovo srce usadila ljubav prema dobrim ljudima.Takođe on ne treba učiti poeme u kojima se spominje zabranjena ljubav.